Kontaktirajte nas s povjerenjem!

InfoLAB E.I.”d.o.o.

Sokolgradska 28
01/3098 198
01/3098 298
0800777920


service@mail.inet.hr

Radno vrijeme:
08:30 – 16:30 (pon - pet)


Karta:

Pošaljite nam poruku!

    Naziv poslovnog subjekta: “InfoLAB e.i.”d.o.o. proizvodnja, trgovina i usluge, društvo sa ograničenom odgovornošću,  Sjedište: Zagreb, Sokolgradska 28, upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod br.Tt-95/1787-2 OIB: 41823200992, Porezni broj: 0576123, Poslovna banka: Zagrebačka Banka d.d. IBAN;HR8023600001101219172 Temeljni kapital: 21.200kn ucjelosti unešen u društvo. Član uprave I.Eškić,dipl.ing. zastupa društvo pojedinačno i samostalno.