raid data recovery

RAID spašavanje podataka

(Raid Spašavanje Podataka) – proteklog tjedna naši stručnjaci su prisustvovali školovanju u Pragu, gdje je svjetski lider  RAID spašavanja podataka održao specijalistički seminar. Prezentirana su i prikazana najnovija dostignuća i održana ekspertna radionica sa 32 realna slučaja RAID/NAS spašavanja podataka. Među 12 pozvanih tvrtki bio je i infoLAB, jedini iz regije. Većina današnjih servera (HP, Dell), NAS(Intel, Qnap, Synology…), SAN(EMC,IBM…) ili storage uređaja koristi neki tip RAID polja. Od 2 pa čak do 250 hard ili SSD diskova. RAID polja osiguravaju brzinu i pouzdanost, te štite podatke od kvara jedne ili više komponenti.

No, ipak kvarovi su mogući. Vanjski uzroci, ljudska greška, tehnički kvar… sve to nas može dovesti do gubitka dragocijenih podataka i nemogućnosti poslovanja.

U slučaju bilo kakvih problema sa serverom, NAS, SAN ili storage uređajima kontaktirajte naše stručnjnake. Uz najsuvremenije svjetske tehnologije spašavanje podataka je često moguće i sa čak rekonfiguriranih RAID polja, prepisanih RAID polja, pobrisanih, RAID polja sa pokvarnim članovima niza.

Uspješno spašavamo podatka sa svih tipova:

– RAID 0
– RAID JBOD
– RAID 1
– RAID 10
– RAID 1E
– RAID 1EA
– RAID XOR (RAID4)
– RAID Special XOR
– RAID 5
– RAID 5 Delay
– RAID 5 HotSpare
– RAID 5EE
– RAID RS (Code Blocks)
– RAID 6
– RAID 6 NonStandard
– RAID 01
– RAID 51
– RAID 61
– RAID 50
– RAID 60

(neki od navedenih tipova se koriste samo za SSD) svih fizičkih i virtulanih konfiguracija. Standardnih (IDE, SATA, SAS, mSAS, FC, SCSI) i nestandardnih (sve virtualke, sector 520 itd…)I gotovo svih datotečnih sustava:
– FAT
– exFAT
– NTFS
– HFS+
– EXT 2/3/4
– XFS
– Raiser FS
– BtrFS
– VMFS
– UFS 1, 2
– ZFS
– Android

Jedini certificirani laboratorij za RAID spašavanja podataka(infolab).